تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

توضیحات کلی

جارو مرکزی شرکت لوله گستر گلپایگان

توضیحات کامل

لوله ها از جنس UPVCبا قطر ۵۰mm وضخامت ۳mm  و اتصالات ازنوع درجه یک و زانوها  مسیر لوله کشی با زاویه  باشد.