تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

» نمایشگاه ها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ساعت بازدید: ۹ تا ۱۷ تاریخ: ۲۹ مهر …

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان درشانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ۵ لغایت ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ محل دائمی نمایشگاه های بین …

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی استان همدان ۱۵ الـی ۱۸ مـرداد مـــاه ۱۳۹۸ ساعت …

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنـعـت ساختمـان تهـران ۶ الـی ۹ مـرداد مـــاه ۱۳۹۸ ساعـت …

مهر ۲۱, ۱۳۹۸

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در شانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان ۱۹ الی ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ ساعت بازدید ۱۶ …

مهر ۱۷, ۱۳۹۸

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ۱۱ الی ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸ …

مهر ۱۷, ۱۳۹۸

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آلات ، نهادها و آبیاری ۲۷ تا ۳۰ …

مهر ۱۷, ۱۳۹۸