تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ماشین آلات ، نهادها و آبیاری

۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸

ساعت بازدید ۱۵تا ۲۱