لوله گستر گلپایگان

کوپلینگ ترمزدار

کوپلینگ ساده
سایز تعداد در کارتن
۶۳ ۲۶۰
۹۰ ۱۲۰
۱۱۰ ۷۵
۱۲۵ ۵۵
۱۶۰ ۲۴
۲۰۰ ۱۰
درخواست نمایندگی ثبت درخواست اخذ نمایندگی
صدای مشتری باما در ارتباط باشید
لوله گستر گلپایگان در استان ها نمایندگی های لوله گستر گلپایگان