تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ساعت بازدید: ۹ تا ۱۷

تاریخ: ۲۹ مهر تا ۲ آبان