تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنـعـت ساختمـان تهـران

۶ الـی ۹ مـرداد مـــاه ۱۳۹۸

ساعـت بازدیـد ۱۰ الـی ۱۸