تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان درشانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

۵ لغایت ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اردبیل

ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲