تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u و پلی اتیلن

حضور شرکت لوله گستر گلپایگان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی استان همدان

۱۵ الـی ۱۸ مـرداد مـــاه ۱۳۹۸

ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۱