لوله گستر گلپایگان

سه راه ۴۵ درجه

جدول سایز های سه راه ۴۵ درجه

سایز تعداد بسته بندی
۳۲ ۱۰۰ کارتن
۴۰ ۵۰ کارتن
۵۰ ۱۲۰ کارتن
۶۳ ۹۰ کارتن
۷۵ ۶۶ کارتن
۹۰ ۳۶ کارتن
۱۱۰ ۲۰ کارتن
۱۲۵ ۱۴ کارتن
۱۶۰ ۶ کارتن
۲۰۰ ۴ کیسه
درخواست نمایندگی ثبت درخواست اخذ نمایندگی
صدای مشتری باما در ارتباط باشید
لوله گستر گلپایگان در استان ها نمایندگی های لوله گستر گلپایگان