لوله گستر گلپایگان

انواع لوله یو پی وی سی U-PVC

لوله های فاضلابی چسبی استاندارد EN1329 اروپا و INSO 9119-1 ایران
سایز
۵۰×۳
۶۳×۳
۷۵×۳
۹۰×۳
۱۱۰×۳٫۲
۱۲۵×۳٫۲
۱۶۰×۳٫۲
۱۶۰×۴
۲۰۰×۳٫۹
۲۰۰×۴٫۹
۲۵۰×۴٫۹
۲۵۰×۶٫۲
۳۱۵×۶٫۲
۳۱۵×۷٫۷
لوله های ناودانی چسبی استاندارد EN12200 اروپا INSO 1-12142  ایران
سایز
۶۳x1.5
۷۵x1.5
۹۰x1.8
۱۱۰x2.2
۱۲۵x2.5
لوله های تحت فشار چسبی استاندارد EN1452 اروپا و INSO 13361 ایران مخصوص مصارف آبرسانی تحت فشار
سایز
۶۳x4.7
۹۰x4.3
۱۱۰x5.3
۱۲۵x6
۱۶۰x6.2
۲۰۰x7.7
۲۵۰x9.6
۳۱۵x12.1
درخواست نمایندگی ثبت درخواست اخذ نمایندگی
صدای مشتری باما در ارتباط باشید
لوله گستر گلپایگان در استان ها نمایندگی های لوله گستر گلپایگان