خط ویژه: 57999-031

استخدام

ابتدا فایل فرم استخدام را از اینجا دانلود کنید و پس از تکمیل به صورت PDF ذخیره و از طریق فرم زیر ارسال فرمایید

در صورت اشکال در ارسال فرم با واحد منابع انسانی (داخلی ۱۲۳) و یا واحد IT (داخلی ۲۰۰) تماس حاصل فرمایید